INTENSE ANTI-AGEING SERUM – RADIANCE PREFECTION

2.240.000

♦  SERUM – Night Protocole

  • Một hoạt chất độc quyền với hàm lượng (7%)
  • Các hoạt chất đồng vận được công nhận (bao gồm trio* tương đương với hiệu quả của vitamin a (tretinoin))
  • Kết cấu dê chịu không có tác dụng gây khô da
  • Tác động làm căng da tức thời
  • Sử dụng một mình hoặc kết hợp với kem dưỡng ban đêm
  • Kết hợp với laser hoặc tiêm
  • Thương hiệu: Dermeden